Danh sách các nhà phân phối tại Việt Nam

Nam Định

Địa chỉ: Ngã tư chợ Bình Lãng – Nghĩa Hưng – Nam Định

Thái Bình

Địa chỉ: Thái Bình

Hà Nội

Địa chỉ: Phú Xuyên – Hà Nội

Quảng Ninh

Địa chỉ: Nhà phân phối Đức Phúc – Quảng Ninh

Địa chỉ: Quảng Ninh